Tjänster


Hit kommer du som har en lättare till medelsvår depression, ångest eller stress. Det kan handla om oväntade förändringar i ditt liv eller annat som skapar en obalans i din tillvaro. Du kan bland annat få hjälp om du upplever:


- Ångest och oro

-Generaliserad ångestsyndrom

-Depression

-Stressreaktion

-Utmattningssyndrom

-Relationsproblematik

-Existentiell kris

-TvångOm verksamheten


KBT Kompetens Malmö AB arbetar på bl. a. uppdrag av Region Skåne.

 

Till mig kan du komma efter att du har fått en remiss från läkare eller psykolog på den vårdcentral i Skåne där du är listad (högkostnadsskydd gäller), eller som privat person för kortare eller längre terapier.


 Jag tar emot patienter som är 16 år eller äldre (privat eller via remiss).

 

Under kognitiv beteendeterapi fokuserar vi på dina tankar, känslor och beteenden. Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk behandling som innebär att du får träna på att lära dig handskas med dina problem.

Under behandlingen besöker du oss som mest 25 gånger. Efter cirka tre månader kallas du till ett uppföljningsbesök.

 

 

Öppettider

 

Mottagningstider

 

Måndag- Fredag kl 09.00-17.00

 

Telefontider endast onsdagar mellan kl 12.00-13:00

 

Det säkraste sättet att kontakta mig är via mejl eller SMS. V.g. se nedan


Arbetslivserfarenheter:


Sammanlagt 13 års erfarenheter från allmänpsykiatrin i Malmö:

-Psykakuten (SUS)

-Heldygnsvården (SUS)

-VO vuxenpsykiatri-Specialistmottagning Malmö/Trelleborg

Akademiska utbildningar


Leg. KBT psykoterapeut

Fil.mag. psykologi

Socionom